Skandinavisk LandskabsPleje

Snerydning

Som grundejer er du i henhold til lovgivning pligtig til at holde dit fortov fri for sne, og sørge for at der ikke er isglat. Vi kan hjælpe dig med at tage dette ansvar, vi sikre at du får ryddet sne, gruset og/eller saltet for et meget billigt engangsbeløb som dækker hele vintersæsonen.

Hvad kan vi gøre for dig?

Snerydning foretages ved snefald på over 3 cm. Alle snerydninger afsluttes med saltning til forebyggelse af isdannelser. Saltning foretages ved rimfrost eller anden risiko for glat underlag!

Vort mål er, at arealerne er sne- og isfri, inden kl. 07.00 om morgenen. Det kan vi ikke altid nå, især ikke hvis sneen først starter med at falde eks. Kl. 06.30. Men vi kører i døgndrift, og besøger vore kunder op til to gange i døgnet. Alt foregår pr. automatik - når du har en aftale med os. Du skal med andre ord ikke ringe efter os - vi kommer med sneen og/eller frosten.